۱۱.۶.۸۷

خوابیدن پر سر و صدای شتر سقط جنین در محله جمهوری خواهان، مقابل خانه خانم سارا پیلین

.

یکی از شعارهای اساسی خانم سارا پیلین، مشاور ریاست جمهوری مک کین، مخالفت عمیق وی با سقط جنین بوده است، تا جائی که به گزارش نیویورک تایمز حتی برای مواردی مثل حاملگی ناشی از تجاوز یا سکس با پدر، ویا حتی در مواردی که جان مادر در صورت ادامه حاملگی در خطر باشد نیز قائل به استثنا در مخالفتش با سقط جنین نمیباشد.

.

البته مخالفت با سقط جنین نه تنها از عقاید اساسی خانم پیلین میباشد، بلکه سنتا خود حزب جمهوری خواه نیز به معتقد به تحریم سقط جنین بوده است، و به همین دلیل نیز پایداری خانم پیلین به این قاعده یکی از جنبه های مهم در انتخاب وی برای معاونت ریاست جمهوری مک کین به حساب آمده است.

.

اما رمانس مک کین-پیلین امروز در پی رها ساختن یک بمب خبری توسط خانم پیلین ابعاد پیچیده تری به خود گرفته است: خبر حاکی از این بود که دختر جوان هفده ساله خود خانم پیلین به نام "بریستول" (Bristol) ، پنج ماهه حامله است. وی همچنین اعلام کرد که او و شوهرش از بریستول حمایت میکنند، بخصوص که بریستول تصمیم دارد با پدر فرزند خود ازدواج کند. لازم به یاد آوری است که سکس قبل یا خارج از ازدواج در میان گروههای جمهوری خواه بسیار ناشایست تلقی میشود.

.

یکی از پیچیدگیهای مربوط به این خبر آن است که در همین یکی دو روزی که از اعلام نام خانم پیلین توسط مک کین گذشته شایعات زیادی بر زبانها بوده است مبنی بر اینکه "تریگ" ،(Trig) پسر خردسالی که به عنوان پسر سارا پیلین معرفی شده است در حقیقت نه فرزند، بلکه نوه خانم پیلین میباشد و مادر اصلی این پسر همان دختر کم سن و سال، یعنی "بریستول" است .

.

ویدئوی مربوط به این خبر، از اسوشیتد پرس:

.

.

نمونه ای از انعکاس این خبر در دیگر رسانه ها:

.

  • Guardian: Palin says daughter, 17, is pregnant
  • Washington Post: Assessing the Political Impact of Bristol Palin's Pregnancy
  • Agence France Press: Republicans rocked as Palin says teen daughter pregnant
  • هیچ نظری موجود نیست: