۲.۳.۸۷

پروپاگاندا !

.

روش جديد ابداعى جبهه احمدى نژاد
براى پخش هم زمان اخبار و رايحه خوش پيشرفتهاى دولت :

.

.

گفتنى است كه طبق آخرين اخبار رسيده، پس از انتشار خبر فوق يادداشتى به دست همكاران ما رسيده است از طرف اقاى حسين شريعتمدارى ، كه بخش هائى از آن جهت اطلاع در اينجا درج ميگردد. آقاى شريعتمدارى نوشته اند، "خدمت برادران بلاگ نمپرتوكوا، دوستان خودشان هم ميدانند كه روزنامه كيهان سالهاست اين روش را مورد استفاده قرار داده است و اينكه امروز رسانه ها بخواهند ان را ابداع جناب رئيس جمهور بخوانند كمى بى انصافى است . والسلام على من اتبع الهدى"