۵.۷.۸۷

سارا پیلین تا سال ۲۰۰۶ حتی پاسپورت هم نداشته است !

.

سارا پیلین، زن ناشناخته ای که جان مک کین نماینده حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به عنوان معاول رئیس جمهور انتخاب کرده است نه تنها تا سال ۲۰۰۶ هرگز خاک امریکا را ترک نگفته بود، بلکه تا آن سال حتی صاحب یک پاسپورت هم نبوده است !

در بخشی از این مصاحبه که در ویدئوی زیر آمده، گزارشگرشبکه سی بی اس از خانم پیلین دلیل این موضوع را میپرسد ، و او پاسخ میدهد، به این دلیل که کار زیادی داشته است و بعضا مجبور بوده دو شغل را در آن واحد دنبال کند، وقت سفر به خارج از کشور را نداشته است ! پیلین سپس اضافه میکند که در روشی که او برای شناختن دنیا استفاده کرده احتیاجی به مسافرت و دیدن دنیا نبوده، بلکه وی دنیا را از طریق مطالعه و خواندن کتابهای مختلف شناخته است !!

گفتنی است که سری مصاحبه های خانم پیلین با خبرگزاری سی بی اس در روزهای اخیر به دلیل نشان دادن نقاط ضعف فراوان خانم پیلین ، موضوع بحث های فراوانی در میان مردم و مطبوعات شده اند.

.

هیچ نظری موجود نیست: