۲۷.۱۱.۸۶

شرط جديد امريكا براى قبول گزارش IAEA : ايران بايد به برنامه سلاح اتمى اعتراف كند

.

روز جمعه دولت امريكا با اعلام پيش شرط جديدى براى قبول گزارش سازمان انرژى اتمى تلويحا اعلام كرد كه در صورتى كه گزارش آينده اين سازمان شامل 'اعتراف' ايران به داشتن برنامه سلاح اتمى نباشد آن گزارش بى فايده خواهد بود .

گرگورى شولت (Gregory L. Schulte)، نماينده هيئت اعزامى امريكا در وين ، گفت، "ميزان براى اندازى گيرى پيشرفت در پرونده ايران بر اين اساس است كه ايا يران به داشتن برنامه سلاح اتمى خود اعتراف خواهد كرد و ايا كليه جزئيات آن را فاش خواهد كرد و ما را قانع به پايان گرفتن آن برنامه خواهد كرد يا نه ." شولت اضافه كرد كه 'اعترافات' مورد نظر امريكا شامل شرح و توضيح كليه جزئيات پروژه ساختن سلاح اتمى و شرح نقش نيروى نظامى در آن پروژه ميباشد .

به گزارش تحليل گر آسوشيتد پرس ، با توجه به اين كه ايران داشتن هر گونه برنامه سلاح اتمى را چه در گذشته يا حال شديدا تكذيب كرده است، اين شرط جديد امريكا كه تنها يك هفته مانده به انتشار گزارش IAEA ارائه گرديده است ، شرايط بسيار نا محتملى را براى موفقيت گزارش سازمان انرژى اتمى به وجود ميآورد .

.


مرا جع:

  • US: Iran Must Confess to Nuclear Arms - Associated Press

  • US demands N-confession from Iran - Arab Times

    .

    .


    .

  • هیچ نظری موجود نیست: