۱۹.۱۱.۸۶

اسقف اعظم كانتربورى و پيشنهاد استفاده از قوانين شريعت در انگليس

.

بالاترين مقام مذهبى كليسا در انگليس با طرح پيشنهاد بى سابقه اى موجى از بحث بين موافقان و مخالفان به وجود آورده است . اسقف اعظم كليساى كانتربورى، دكتر روآن ويليامز Rowan Williams ديروز (پنج شنبه) پيشنهاد داد كه مسلمانان انگلستان بايد بتوانند بخشى از زندگى خود را طبق قوانين شريعه بگذرانند. اسقف اعظم در يك سخنرانى پيش بينى كرد كه به كار گرفتن برخى از قوانين شريعت اسلامى در انگلستان گريز ناپذير خواهد بود. و ادامه داد كه به هر حال بخشهائى از قوانين شريعت همين الان هم در قوانين انگلستان موجود است، و اينطور نيست كه شريعت اسلامى يك سرى قوانين كاملا غريب و بيگانه اى با سيستم حقوقى كشور باشد. از آنجا كه اسقف كانتربورى بالاترين مقام كليساى مسيحى انگلستان به شمار ميآيد، طبعا پيشنهاد ران ويليامز داراى بار اجتماعى خاصى ميباشد. مسلمانان انگلستان به سرعت از پيشنهاد اسقف اعظم استقبال كردند، اگر چه دولت انگليس هم به سرعت چنين پيشنهادى را رد كرد. مايكل علام، Michael Ellam سخنگوى گوردون براون، نخست وزير انگلستان، به سرعت پيشنهاد اسقف كانتربورى را رد كرد و گفت، 'نخست وزير عقيده اش اينست كه در كشور انگلستان قوانين انگلستان بايد حكمفرما باشد.' از سوى ديگر، محمد شفيق Mohammed Shafiq ، رئيس موسسه اسلامى رمضان، گفت استفاده از قوانين شريعت به جامعه انگليس و بخصوص جامعه مسلمان انگليس كمك زيادى خواهد كرد، چون 'انها از انگليسى بودن خودشان احساس سربلندى خواهند كرد ، و اين به انها اين احساس را خواهد داد كه دولت انگليس براى انها احترام قائل است .' چنانچه اين پيشنهاد به عمل برسد، مسلمانان قادر خواهند بود برخى از جنبه هاى زندگى روزمره خود را مطابق با فرائض دين خودشان انجام بدهند. مثلا در مواردى همچون ازدواج و طلاق، و يا مسائل مالى قرض و گرو و غيره، مسلمانان ميتوانند به جاى رفتن به دادگاههاى معمولى انگليس، به حكميت مذهبى اسلامى رو بياورند. گفتنى است كه طبق گزارش گاردين ، دادگاه حقوق بشر اروپا قوانين شريعت را با حقوق بشر مغاير اعلام كرده است .

.


مرا جع:

Daily Telegraph: Archbishop Williams sparks Sharia law row

Associated Press: Archbishop: UK Should Allow Shariah

BBC: Incorporating Sharia into legal systems

Guardian: Sharia and the state

Daily Telegraph: Williams attacked over Sharia law comments

.

.


.

هیچ نظری موجود نیست: