۲۳.۱۱.۸۶

ايران مسئله اورانيوم يافت شده با غناى بالا را هم حل كرد، اما . . .

.

به گزارش رويترز از سوى برخى ديپلمات ها ، طبق آخرين گزارشى كه قرار است سازمان بين المللى انرژى هسته اى به سازمان ملل ارائه كند ايران موفق شده است پاسخ هاى قانع كننده اى در مورد رد الودگى اورانيوم با غناى بالائى كه در برخى از سايت هاى تحقيقى پيدا شده بوده فراهم آورد ، تا به اين ترتيب پرونده هسته اى به حل و فصل نهائى نزديك تر شود.

اما در عين حال همان ديپلمات ها يك مسئله جديد ديگرى را مطرح كرده اند و گفته اند به نظرشان ايران تا موقع انتشار اين گزارش (حدود دو هفته ديگر) جوابى براى آن نخواهد داشت. آن مسئله جديد ارتباطى است كه برخى كشور ها به بعضى آزمايش هاى انفجارى قوى ، تست برخى موشكها ، و غنى كردن محلى اورانيوم نسبت داده اند. اين كشور ها نه تنها از اين گزارش خوشحال به نظر نميآيند، بلكه بر عكس اعلام كرده اند كه تصميم دارند محدوديتهاى اقتصادى و سياسى جديد و بيشترى را بر ايران اعمال كنند .

اخبار جديد در مورد حل شدن مسئله اورانيوم غناى بالا در حالى منتشر گشته است كه تنش هاى بين سازمان بين المللى انرژى هسته اي با امريكا و برخى دولتهاى اروپائى به سطوح جديدى رسيده است . هفته گذشته اين دولتها شايعه هائى را نشر كرده بودند مبنى بر اينكه سطوح پائينى سازمان انرژى هسته اى از لايه هاى رهبرى اين سازمان ناراحتند به اين دليل كه به عقيده انان لايه هاى بالا از ايران پشتيبانى ميكنند .

سازمان انرژى اتمى در پاسخ به اين شايعات، بدون اينكه نامى از فرانسه يا امريكا ببرد، اعلام كرد كه برخى كشور ها متوسل به رفتارهاى آشوبگرانه و پخش شايعه ها و اخبار تحريك انگيز گشته اند كه بى شباهت به رفتارهاى آنان قبل از حمله به عراق نيست .

يكى از مقامات بالاى سازمان انرژى اتمى كه نخواست نامش فاش شود به رويترز گفت، " اين شايعه كه از سوى برخى دولت ها در باره عدم موافقت دربين لايه هاى مختلف سازمان انرژى اتمى در مورد گزارشى كه راجع به ايران در حال تهيه است پخش شده، مزخرف است وهيچ حقيقتى ندارد." وى ادامه داد، "بعضى ها نميخواهند حقيقت در مورد پرونده ايران ارائه شود، چون ان به ضرر برنامه هاى مخفى آنها ميباشد. ولى انها بايد از اشتباهات گذشته خود درس بگيرند، و به خاطر بياورند كه در پايان معلوم شد كه اشوب و دروغگوئى شان در مورد سلاحهاى كشتار جمعى در عراق چيزى بيش از آشوب و دروغ نبود .

.


مرا جع:

  • Iran clarifies bomb-grade uranium traces to IAEA - Reuters

  • IAEA denies internal row over Iran, condemns "hype" - Reuters

  • Disagreements could delay Iran nuclear report: diplomats - Agence France Presse

    .

    .


    .

  • هیچ نظری موجود نیست: