۱.۱۲.۸۶

دزد ناشى و اسكناسهاى صد دلارى

.

يونايتد پرس گزارشى دارد از دزدى كه شايد شما را هم مثل من به ياد جوك هاى سالهاى دبستانتان بياندازد .

پليس اورژانس شهر 'مسا' در ايالت اريزونا ديروز تلفنى داشتند از يك فروشنده كه بيايند و مردى را كه بيهوش در وسط مغازه اش افتاده بود از آنجا ببرند . داستان از اينقرار بود كه مردى به مغازه جواهرفروشى اقاى اسكات مارتين مراجعه كرده بود و پس از انتخاب يك ساعت دويست دلارى، دست در جيبش كرده بود تا بهاى ساعت را با پول نقد بپردازد، كه عبارت بود از دو اسكناس صد دلارى . اما اقاى مارتين ، فروشنده، پس از ديدن اسكناس ها اعلام كرد كه حاضر به فروختن ساعت به ان مرد نيست، چرا كه به عقيده وى اسكناسهاى وى تقلبى بودند . مرد خريدار پس از اينكه كه از قانع كردن اقاى مارتين به جعلى نبودن اسكناسهايش نااميد شد تصميم به استفاده از زور گرفت، و در اينجا بو د كه اقاى مارتين مجبور شد تفنگ شوك دهنده خود (Taser) را بيرون بكشد و دزد ناشى و بد شانس را با شوك الكتريكى نقش زمين گرداند و سپس پليس را خبر كند .

اما در طى تحقيقات اقاى مارتين به ماموران توضيح داد كه چطور فقط با ديدن ان اسكناسها متوجه تقلبى بودن آنها شده بود: صد دلارى هاى دزد ناشى عكسى از ابراهام لينكلن بر خود داشتند ، در حالى كه همه ميدانند كه عكس ابراهام لينكلن تنها بر روى اسكناسهاى پنج دلارى چاپ ميشود.

.

اسكناسهاى صد دلارى در امريكا عكسى از بنجامين فرانكلين بر خود دارند

.


مرا جع:

  • United Press International

    .

    .


    .

  • هیچ نظری موجود نیست: