۲۱.۱۱.۸۶

چاوز و اعلام جنگ اقتصادى به 'سارقين امپرياليست'

.

هوگو چاوز امروز به امريكا و انگليس اخطار داد كه در صورت تحقق پذيرفتن انچه وى ان را جنگ اقتصادى امپرياليسم بر عليه كشورش خوانده است، جريان نفت به امريكا را قطع خواهد كرد .

در مركز درگيرى هاى اخير، كه يكطرف آن چاوز و شركت نفت ونزوئلا و در طرف ديگر آن امريكا و شركت نفتى اكسان موبيل Exxon Mobil ميباشد، برنامه ملى كردن نفت ونزوئلا قرار دارد . اكسان روز پنج شنبه گذشته اعلام كرد كه شكايت هاى خود را عليه خسارتهائي كه ملى كردن نفت ونزوئلا به اين شركت وارد آورده است به دادگاه بين المللى برده است و موفق شده حكمى كسب كند كه طبق آن بيشتر از ، دوازده ميليارد دلار از دارائى هاى شركت ملى نفت ونزوئلا در لندن، هلند و انتيل هلند مصادره و به اكسان خواهد رسيد. علاوه براين، يك دادگاه در نيويورك نيز قرار بلوكه گشتن بيش از سيصد ميليون دلار از دارائى شركت نفت ونزوئلا را صادر كرده است .

چاوز امروز (يكشنبه) اين رودرروئى با اكسان و قرار هاى صادره توسط دادگاههاى امريكا، هلند و انگليس را 'نوك كوه يخ جنگ اقتصادى' خواند و گفت، "اين راهزنان اكسان هرگز دوباره قادر به دزدى از ما نخواهند بود، آنها سارقين امپرياليست هستند، جنايتكاران يقه سفيد، فاسد كنندگان دولت ها، انها حمله به عراق را پشتيبانى كردند، و انها به پشتيبانى از نسل كشى در آن كشور ادامه ميدهند"

وى ادامه داد، "من گزارشها و تحليلها را خوانده ام و خبر دارم كه اين نوك كوه يخ جنگ اقتصادى بر عليه ونزوئلا است، شركتهاى ديگرى هم در شرف حمله به ونزوئلا هستند . من خطابم به امريكاست ، كه سركرده اينها ميباشد: اگر به اين رفتارها ادامه بدهى خواهى ديد كه اجازه نخواهيم داد قطره اى نفت هم به امپراطورى امريكا برسد .'

سخنگو هاى شركت اكسان، و نيز سفارت امريكا در كاراكاس تا كنون از هرگونه اظهار نظرى راجع به اين اخبار خوددارى كرده اند.

.


مرا جع:

  • Chavez Threatens to Halt Oil Sales to US - Associated Press

  • Chavez: Venezuela to stop oil sales to U.S. if "economic war" breaks out - Xinhua

  • Venezuela threatens to stop US oil sales over Exxon - Guardian

    .

    .


    .

  • هیچ نظری موجود نیست: