۱۰.۷.۸۷

چرا معتقدم امکان حذف لینک با رای منفی در بالاترین باید برداشته شود

.

لینک در بالاترین: اینجا

حذف کامل یک لینک به خاطر مخالفت دیگر کاربران با آن، یا حتی به خاطر غیر قانونی بودن آن، معادل مجازی حکم اعدام است، و من با آن مخالفم.

اما از این نکته بدیهی که بگذریم، در چارچوب محیط مجازی بالاترین این مسئله باز هم پیچیده تر و مبهم تر میشود، چرا که مسئله قانون و بخصوص چگونگی تضمین اجرای آن در بالاترین بسیار پیچیده، جدید و غیر سنتی است، و نیازمند تولید یک سیستم بسیار خلاقانه. به عبارت دیگر، وارد کردن مستقیم مفاهیم و قواعد از دنیای خارج، چه از سیستم بسته ای مثل حکومت اسلامی باشد یا از سیستم بازی مثل کانادا، به همین راحتی عملی یا قابل توصیه نخواهد بود . حال در نظر بگیرید که قاعده حذف فیزیکی افراد به دلیل مخالفت آنان با نورمهای اجتماعی حتی در عالم خارج نیز فقط در معدودی از حکومت ها اجرا میشود که خود را با قوانین و سنتهای خاصی پیوند زده اند، مثل حکومتهای سنتی در ایران یا ایالات متحده. پس چراست که در بالاترین باید چنین قاعده سنتی و کهنی از همان آغاز در قوانین بازی نهادینه شده باشد ؟

زیاد قصد وارد شدن به جزئیات ندارم، ولی به جای شرح حکایت، بگذارید یک مثال بیاورم، که همین دیروز پریروز اتفاق افتاد.

یکی از کاربران بالاترین یک لینکی داده بود که محتوای ان از لحاظ سیاسی خیلی بحث انگیز بود طبیعتا، چون لینکی بود به متنی در یک نشریه اینترنتی راست گرای اسلامی راجع به دولت اسرائیل.

مسئله از اینجا شروع شد که یک گروه دیگر از کاربران که از محتوای این لینک خوششان نمیآمد، خیلی سریع آمدند به لینک منفی در منفی دادند، و پیش از اینکه صدای لینک به گوش احدی برسد لینک به قتل رسید و جسد سردش انجا افتاد.

خوب، حالا این منفی هائی که این دوستان داده اند از لحاظ عاطفی، احساسی، قومی، قبیله ای، دینی و ایدئولوژیک شاید راحت قابل درک باشد. به هر حال متنی بود که با عقاید و افکاری که شدیدا بهش دلبسته هستند متناقض بود و دلشان میخواست آنرا حذف «فیزیکی» کنند، و کردند. عکسش را برای دوستانی که میخواهند ببینند گذاشته ام.

اما سئوال اینجاست که آیا حقیقتا در جامعه بالاترین ما میخواهیم این قابلیت حذف فیزیکی در دست عامه کاربران باشد ؟ به این فکر کنید مثلا، که همانطور هم که چند بار پیش آمده و دیده ایم، چه را حت میتوان از این قابلیت با یک سازماندهی ساده سوء استفاده کرد. چه راحت یک عده میتوانند یک باند کوچک سر هم کنند و لینکهائی را که به هر دلیل دوست ندارند از نقشه بالاترین حذف کنند. به این فکر کنیم که از همین جور امکانات است که مافیا ها ریشه میگیرند و کم کم قدرتمند میشوند، چون جان آدمها (بخوانید حیات لینک ها) را میتوانند به راحتی در دست بگیرند و در واقعیت در بالاترین قدرتی بالاتر از این نمیتوان مجسم کرد که لینکی بماند یا انچنان حذف شود که حتی خاطره اش هم باقی نماند. چرا همانطور که وقتی کامنتی با گرفتن رای های منفی زیاد، «خاکستری» میشود اما هنوز انهائی که علاقه دارند یا کنجکاو هستند میتوانند ان را ببینند و بخوانند، چرا نمیتوان برای لینک ها هم همین روش را به کار برد؟ چرا حدف کامل ؟ آیا واقعا چنین قدرتی باید به همین سادگی در دست هر فرد و گروهی که آن را خواست باشد؟

من مدتهاست، در حقیقت از همان اول عضویتم، که این پیشنهاد را تکرار کرده ام که امکان حذف کامل لینکها توسط رای های منفی واقعا یک قاعده غیر انسانی و غیر فرهنگی است که به هر دلیل وارد سیستم قانونی بالاترین شده است، اما هیچ دلیلی ندارد که ان را بیشتر از این نگه بداریم. به گمانم وقت آن رسیده که یکبار و برای همیشه این قاعده و قانون ماقبل تاریخی (یا لااقل قرون وسطائی!) را از قوانین بازی بالاترین حذف کنیم.

.

هیچ نظری موجود نیست: