۲۰.۷.۸۷

بری تازه از باغ پیلین: «سوء استفاده اخلاقی» سارا پیلین از مقام دولتی خود

.

آخرین گزارشهائی که دیشب به مطبوعات رسید تصویری از تازه ترین دسته گل سارا پیلین برای کمپ جمهوری خواه را به دست میدهد -دسته گلی که احتمالا تا مدتی بر مزار آرزوهای مک کین خواهد نشست تا دلهای عبرت بین را یاد آور این باشد که حتی در زمان های دیوانه ای مثل این روزها، و حتی در دنیای دیوانه ای مثل دنیای سیاست در امریکا، رفتارهای دیوانه وار و رادیکالی مثل به صحنه آوردن سارا پیلین نه تنها کشتی کسی را از خط غرق شدن نجات نخواهد داد، بلکه شاید چون باری سنگین حتی سرعت فرورفتن آن در آب را دوچندان گرداند.

یک هیئت نظارت دو حزبی (شامل اعضائی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات) دولت آلاسکا که مسئول رسیدگی به اتهامات «جرم اخلاقی» سارا پیلین در هنگام فرمانداری وی بر آن ایالت شده بود، دیروز (جمعه)‌ در پایان روز نتیجه تحقیقات خود را اعلام کرد، به این شرح که طبق بررسی های انان، خانم پیلین مرتکب جرم اخلاقی «سوء استفاده از قدرت و مقام دولتی» شده است. اگر دوست داشتید نسخه اصلی گزارش را میتوانید به صورت «پی دی اف» از اینجا دانلود کنید.

البته زمان بندی اعلام این تصمیم هیئت ژوری بسیار دقیق حساب شده بود، به این امید که تا روز دوشنبه که مردم و روزنامه ها از تعطیلات برمیگردند تا اخبار را بررسی کنند، این خبر کهنه شده باشد، ا حتمالا نیز همین طور خواهد بود.

اما بعید مینماید کهنه شدن خبر قادر باشد انچنان که جمهوری خواهان امید بسته اند مک کین و نامزدش را از مخمصه این خبر برهاند.

خبر گزارش هیئت بازرسی تا حدی اهمیت داشته است که حتی صدای امریکا که سخنگوی رسمی دولت امریکا محسوب میشود نیز به این گزارش پرداخته است. صدی امریکا مینویسد نتیجه بررسی های هیئت تحقیقی یافتن این بوده است که "سارا پیلین از قدرت خود به عنوان فرماندار دولت سوء استفاده کرده است تا مسئولان را مجبور به اخراج مامور پلیسی کند که خواهر وی را طلاق داده بود". به عبارت دیگر، این یافته نشان میدهد که خانم پیلین طبق قوانین امریکا مرتکب جرم «سوء استفاده از مقام دولتی خود برای نیل به اهداف شخصی» گردیده است.

اما آنچه شاید از خود این خبر هم جالبتر باشد، بخصوص برای ما ایرانی ها، عکس العمل کمپ جمهوری خواه به این اعلام جرم است. در حرکتی که آدم را بی اختیار به یاد پوست کلفتی و پر روئی های کمپ محافظه کارهای خودمان در مواردی مثل داستان دکترای اقای «کردان» یا اعلام موفقیت های اقتصادی پی در پی توسط احمدی نژاد میاندازد، سارا پیلین اعلام کرده است، "این گزارش نشان میدهد که من مطابق قانون عمل کرده ام" !!

واقعا یاد کسانی مثل قاضی مرتضوی یا احمدی نژاد یا کردان نمیافتید؟

هیچ نظری موجود نیست: