۱۳.۷.۸۷

چنگال را به دست چپ گرفتن شیطانی است

.

لینک در بالاترین: ندارد

گوشه هائی از یک سخنرانی تلویزیونی توسط «شیخ وجدی غنیم» مصری، که قبلا منشی اتحادیه تجار مصر بود و الان شیخ موحدی شده است و با پخش برنامه های تلویزیونی از این دست، سعی دارد مردم را هم به راه بیاورد. این برنامه در ششم سپتامبر ۲۰۰۸، یعنی حدود دو ما پیش از کانال تلویزیونی "الناس" پخش شد.

ترجمه فارسی سخنان شیخ را میتوانید در همین صفحه، زیر ویدئو بخوانید.

.

.

متن ترجمه فارسی سخنان شیخ وجدی:

.

بعضی ها با دست چپ غذاشون رو میخورند. [خوردن با دست چپ را نمایش میدهد] این چیه؟ این چیه؟! میگویند موقع غذا خوردن چنگال را باید با دست چپتون بگیرید. با دست چپ غذا میخورید؟ بله، با دست چپ میخورید و بعدش هم با دست چپ آب میخورید! آخه این مفهومش چیست؟ با دست چپ غذا میخوری و باز هم میگی از شیطان متنفری؟! باز هم جرات میکنی که بگی با شیطان دشمنی؟؟! اعوذ بالله من الشیطان رجیم! صبر کن، صبر کن ببینم. حضرت رسول گفت، «با دست چپت آب ننوش، و با دست چپت غذا نخور، چرا که شیطان با دست چپش غذا و آب میخورد.» هر کسی که با دست چپ آب و غذا بخورد، پیرو شیطان است! و آن کسی که حضرت رسول را دوست میدارد، باید با دست راست بخورد.

اما وقتی اینرا به مردم میگوئی، میگویند شیخ وجدی، طبق «اتیکت» و آداب غذا خوردن آدم باید کارد را با دست راستش بگیره، و چنگالش را به دست چپ! باید غذا را با کارد، با دست راست برید، انوقت با چنگال، با دست چپ، میگذاری تو دهنت. اما اگر جرات کنی و این را جابه جا کنی، چنگال را با دست راستت بگیری و کارد را با دست چپت، میگویند «اوه، وحشی! چه بی تمدنی هستی، مگر کسی اینکار هم میکنه؟!» ای برادر من! چه اتیکتی؟ شما مسلمان هستی! مثل مسلمان رفتار کن!

آن زمانی که من منشی اتحادیه تجار بودم، یک هیئت بزرگی از عراق آمده بود، و ما انها را بردیم به یک هتلی بزرگ، یک هتل خیلی بزرگ پنج ستاره ای در قاهره بردیم اینها را. ما نشستیم که غذا بخوریم و من هم طبق معمول کارد را با دست چپم گرفتم و چنگال را با دست راست. ناگهان سر و کله سر آشپز پیدا شد که آمد، اینطور آرام روی شانه من زد و در گوشم گفت، «خیلی ببخشید،» [و علامت داد که کارد و چنگال را عوض کنم] برگشتم و به ایشان گفتم «بنده مسلمان هستم!» انوقت ایشون گفت «خیلی معذرت میخوام، شرمنده هستم» . من از مسلمان بودن خودم احساس غرور میکنم. و الا مگر اسلام یک چیز شرم آوری است که باید خجالت کشید از اقرار به آن؟ خیر، اینطور نیست!

بعضی ها میگویند «من چپ دستم، من از دست چپم برای همه چیز استفاده میکنم.» من هم مثل شما بودم! من هم عادت داشتم با دست چپ غذا میخوردم، با دست چپ آب میخوردم، لباس پوشیدنم، نوشتنم، همه کارم با دست چپ بود. الله من را اینجور خلقت کرده بود. اما به محض اینکه مذهبی شدم، در سال ۱۹۶۹، الحمد لله این مسئله هم حل شد. گاهی شیطان مرا وسوسه میکرد که از دست چپم استفاده کنم، اینبود که برای جلوگیری از این وسوسه، چکار کردم؟ خوب، مثلا برنج میخواستم بخورم، برنج را با قاشق میخورم، نان میخواستم بخورم، خوب نان را احتیاج داشتم تکه اش کنم اول، بسیار خوب، اول نان را تکه تکه میکنم، آب را اماده میکنم همانجا میگذارم، بفرمائید، کاری نداشت این. انوقت این دست چپ را میگیرم، آهان [نشان میدهد] اینطور، میگذارم زیر پای چپم! خوب این اینطور دیگر گیر کرده، بیرون نمیتونه بیاد. قاشق را با دست راستم میگیرم، بعد میگذارم زمین و چنگال را برمیدارم وقتی لازم شد.

بعدش هم [نشان میدهد] انگشتانم را میلیسم. حدیث بخاری میگوید وقتی خوراکت تمام شد، باید انگشتانت را لیس بزنی تا تمیز بشود، تو که خبر نداری برکت از کجا میآید، میگوئی این اخ است، چطور انگشتم را لیس بزنم ، زشت است. چرا؟ چون حضرت رسول این حرف را زده. اگر مایکل جکسون به تو بگوید انگشت پایت را لیس بزن، فوری ان کار را میکنی. ولی ما مسلمان هستیم! ما پیرو رسول اسلام هستیم ...

.

متن ترجمه انگلیسی سخنان شیخ وجدی:

.

Wagdi Ghneim: Some people eat with their left hand. What's this supposed to be? They say: When you eat, the fork goes in the left hand. Do you eat with your left hand? You do, and then you take a drink. What's this supposed to be? You use your left hand, and yet you claim to hate Satan?! You dare to tell me that you sense the enmity of Satan?! Allah give me the strength to resist Satan... Hold on a sec. The Prophet Muhammad said: "When you eat or drink, do not use your left hand, because Satan eats and drinks with his left hand." Whoever eats and drinks with his left hand follows Satan, and whoever loves the Prophet Muhammad must eat with his right hand.

But when you tell people this, they say: But Sheik Wagdi, the rules of délicat and étiquette require the knife to be in the right hand, and the fork in the left. You should cut the food with your right hand, and eat with your left. If you dare to switch – the fork in your right hand and the knife in your left – they say: "Oh, how sauvage! This is unheard of." Brother, what délicat? You are a Muslim.

When I was secretary-general of the commerce trade union, a large Iraqi delegation came, and we took them to a very big, five-star hotel in Cairo. We sat down to eat, and as I always do, I took the knife in my left hand and the fork in my right. Along comes the chef in his hat, taps me on the shoulder, and whispers: "Pardon me...” I said to him: "I am a Muslim!" So he said: "I'm sorry, I apologize." I take pride in my Islam – or is Islam something disgusting, which I should be ashamed of? No.

Ghneim: Some people say: "I am left-handed. I use my left hand for everything." I was like you. I used to eat, drink, dress, and write with my left hand. That's how Allah created me. The moment I became religious in 1969, Allah be praised, this came to an end. There were times when Satan tempted me to use my left hand, so in order to put an end to this altogether... What do I eat? Rice? I eat rice with a spoon. Bread? I need to cut it first. Fine, I'll cut the bread in advance. I prepare the water and everything. That's it. I've already cut the bread... Then I take my left hand and place it under my left leg. That's it, it's stuck. It won't come out. I take the spoon in my right hand, and the same goes for the fork... The hadith says that when you are done eating, you should lick your fingers clean, because you don't know where exactly the blessing lies. You say this is disgusting because it was the Prophet Muhammad who said it, but if Michael Jackson or some nobody told you to lick your feet, you would. We are Muslims, and we follow the path of the Prophet.

هیچ نظری موجود نیست: