۲۲.۴.۸۷

موشك پرانى ديجيتال

.

در راستاى موشك پراكنى هاى اخير جمهورى ديجيتال اسلامى، و با توجه به اينكه موفقيت غيورانه برادران سپاه در باهم به پرواز در آوردن دو راكت دقيقا يكسان در آن واحد توجه همه جهانيان را به خودش جلب كرده است، مسئولان سايت نمپورتوكوا پس از استخاره هاى پى در پى به اين نتيجه رسيده اند كه لازم است تا اين سايت به پشتيبانى از برادران جان بركف و ملت كف بر لب بشتابد.

از اينرو همينجا اعلام ميكنيم كه مسابقه بزرگ بين المللى موشك پرانى ديجيتالى به افتخار برادران مسئول ارتباطات عمومى سپاه و وزارت دفاع جمهورى اسلامى در اين سايت برگزار ميگردد.

از برادران و خواهران با استعدادى كه مشتاق يارى رساندن به اسوه هاى مقاومت اسلامى ميباشند و يا كار بهترى ندارند كه بكنند دعوت ميشود تا نتايج خلاقيتهاى خودشان را به اين سايت ارسال كنند تا نه تنها تراوشات مغزى انها از طريق اين سايت در معرض ديد عموم جهانيان قرار بگيرد، بلكه در حدود چند هفته ديگر و با مراجعه به اراء عمومى بازديد كنندگان ، نفرات اول تا سومى نيز انتخاب شوند تا هم اون نفرات خودشون حال كنند، و هم هم امريكاى جهانخوار حساب كار دستش بيايد و بداند با كى طرف است و متوجه شود كه ملت امام زمان را نيشود به همين راحتى مسخره كرد .

برادران و خواهرانى كه علاقه مند به شركت در اين مسابقه بين المللى ميباشند ميتوانند كارهاى خود را به همراه توضيحات كوتاهى براى چاپ شدن در پاى تصوير ارسال شده براى ما بفرستند:

.

و من الله توفيق
مسئولان سايت وزين نمپورتوكوا

.

---------------

.

آنچه در زير ميآيد، ابتدا تصاوير اصلى است كه توسط برادران سپاه و برادران نيويورك تايمز تهيه شده اند، و سپس چند نمونه از كارهاى برادران و خواهران كه تا كنون به صحنه اينترنت ارسال شده اند را مشاهده ميكنيد

.

عكس اصلى:

هنرمند: سرباز گمنام سپاه پاسداران:

هنرمند: تكنيسين گمنام نيويورك تايمز:

.

---------------

.

هنرمند Squirrel Monkey:

.

هنرمند Lumberjacks:

.

.

.

هنرمند Fluffster:

.

هنرمند گمنام:

.

هنرمند JimH:

.

هنرمند Dope Pope:

.

هنرمند Gorilla Sushi:

.

هنرمند The Blue One:

.


.

.


.

هیچ نظری موجود نیست: