۱۶.۴.۸۷

بالارفتيم راست بود، پائين اومديم دروغ بود - ۱

.

يك لينكى داده بود دوستى در بالاترين كه مرا واداشت بيام اينجا و اين را بنويسم. گوشه اى از سخنرانى آيت الله خمينى بود ، كه از شاه ميگفت و از زبونى او ، و مردم هم ميخنديدند و تكبير ميگفتند و احساساتى ميشدند. اصل حرفش هم اين بود كه چقدر خجالت كشيده به حال ملت ايران، وقتى شاه را ديده كه سفرى كرده بوده به امريكا و چطور پست و بى اعتبار بوده شاه در مقابل رئيس جمهور آمريكا ، و چطور رئيس جمهور آمريكا اصلا تحويلش نميگرفته . و نهايتا نكته اش هم اينكه حالا ما آمده ايم و انتقام آن روز ها را اين انقلاب خواهد گرفت . اصلا چرا من توضيح بدم، خودتون ببينيد .

.

حكايت خمينى از خفت كشيدن شاه در امريكا :

.

.

خوب به هرحال ما كه سنى ازمون گذشته و كمابيش يادمون مياد دوران شاه رو و سفرهاى ايشون رو به امريكا ، ولى هرچه فكرش را كردم ديدم نه تنها اون روزها واقعا ما رو خيلى بهتر تحويل ميگرفتن، بلكه از خود شاه هم تصويرى كه در خاطر داشتيم اصلا اين آدم ضعيف و زبونى كه آقاى خمينى ميگه نبود. گفتم به جاى از خاطره گفتن از خودم، چرا مستقيم نگاه نكنيم به تاريخ، اونم توى اين روزگار اينترنت كه همه چيز رو راحت ميشه پيدا كرد ! اين شد كه تصميم گرفتم سه چهار تا ويدئوى كوتاه اينجا بذارم تا دوستائى كه كم سن و سال ترند و خاطره شخصى از اون دوران ندارند نگاه كنند و خودشان تصميم بگيرند چى راسته و چى دروغ ...

از طرف ديگه ، لينك دوستمون خيلى هوشمندانه موضوع رو وصل كرده بود به يك سخنرانى اخير احمدى نژاد ، كه اون هم ظاهرا دقيقا براى كپيه بردارى كرده بود از اين حرف خمينى و از همون پوستين سعى كرده بود يك كلاه خوبى براى خودش بدوزه، البته اينجا شاه شده بود خاتمى (كه البته به عقل هم جور در مياد، چون احمدى نژاد هم همه حرفش همين بوده كه اومده و يك انقلاب كوچولوى ديگه راه انداخته، خمينى جانشين شاه شد، اينهم جانشين خاتمى شده ديگه) . اما از اونجا كه احمدى نژاد هنوز خيلى بايد بدوه تا به گرد پاى خمينى برسه ، اين حقه كوچولوش تاثير زيادى نداشت و ملت دروغش رو فكر نكنم جدى گرفته باشند (يا اميدوارم لااقل!) .اما چون ويدئوئى از احمدى نژاد موجود نبود، نوار صوتي اون رو با يه عكس تركيب كردم كه بذارم توى يوتيوب و اينجا. اجازه بدهيد من ديگه زياد حرف نزنم، به قول معروف حالا ديگه دزد حاضر و بز ناظر: خودتون قضاوت كنيد ...

.

حكايت احمدى نژاد از تحقير خاتمى در فرانسه :

.

.

---------------

.

حكايت واقعى سفر شاه و شهبانوى ايران به امريكا در زمان رياست جمهورى كندى :

.

.

---------------

.

حكايت سفر شاه و شهبانوى ايران به فرانسه در زمان رياست جمهورى دوگل :

.

.

---------------

.

اما اينهم حكايت سفر احمدى نژاد به امريكا و تقاضايش براى ملاقات از محل حادثه يازده سپتامبر :

.

.

---------------

.

و يك گوشه كوچك هم از حكايت سفر احمدى نژاد به ايتاليا و عكس العمل مطبوعات اروپائى به حضور وى در اروپا :

.

.

---------------

.

و اما در آخر اجازه بدهيد حسن ختام را هم به آقاى خاتمى بسپاريم، كه اين سى ثانيه صحبتش دقيقا حرف دل امروز من هست :

انتقاد خاتمى از بي آبرو كردن ايران توسط بعضى از سران جمهورى اسلامى :

.

.

---------------

.

.

.


.

هیچ نظری موجود نیست: