۱۵.۴.۸۷

بالاخره نفهميديم، تروريسم خوب است يا بد ؟

.

شروود راس ، خبرنگار شيكاگو ديلى نيوز و نويسنده رويترز، در مقاله اى مينويسد، " در حالى كه دولت بوش ادعا كرده كه ايران در حمله به نيروهاى امريكائى در عراق دست دارد و اين ادعا پر است از نكات ترديد اميزى كه نيويورك تايمز "ابهام هاى اساسى" ناميده است ، اما اكنون ديگر جاى هيچ سئوال و ترديدى باقى نمانده كه خود دولت بوش دقيقا مشغول انجام همان كارها در ايران است " .

وي در اين مقاله ميگويد موج اخير عمليات تروريستى و قتل در استانهاى خوزستان و بلوچستان توسط دولت جمهوريخواه جرج بوش پشتيبانى مالى ميشود و سناى امريكا نيز اين پشتيبانى را تصويب كرده است . او با رجوع به مقاله اخير سيمور هرش كه در مجله نيويوركر منتشر شد، و با استفاده از نقل قولهاى مستند از مقامات مختلف امريكائى نشان ميدهد كه افزايش چشمگير عمليات تروريستى، قتل و بمب گذارى در ايران، بخصوص در مورد سازمان هائى كه در خوزستان طالب جدائى اهواز از ايران و برانگيزنده اختلافات قومى و مذهبى، و در كردستان (پژاك) و بلوچستان (جندالله) در پى توليد آشوب هاى قومى ميباشند، مستقيما توسط دولت امريكا پشتيبانى مالى ميگردند . به گفته هرش و راس، حتى سازمان مجاهدين خلق نيز، كه بيش از يك دهه رسما از طرف دولت امريكا در ليست سازمانهاى تروريستى قرار داشته اند، در چند سال اخير از امريكا سلاح و تجهيزات و اطلاعات دريافت كرده اند .

و اينوسط سئوالى كه به ذهن ساده لوحى مثل من ميرسه اينه كه ما بالاخره نفهميديم، تروريسم خوبه يا بده ؟؟

.


مرا جع:

  • متن انگليسى مقاله شروود راس در 'آپ اد نيوز': U.S. Funding Terror Attacks In Iran
  • متن انگليسى مقاله سيمور هرش در مجله نيويوركر: Preparing the Battlefield: The Bush Administration steps up its secret moves against Iran

  • ترجمه فارسى قسمت اول مقاله سيمور هرش در راديو زمانه: آماده سازى ميدان نبرد
  • ترجمه فارسى قسمت دوم مقاله سيمور هرش در راديو زمانه: بى اطلائى كنگره
  • ترجمه فارسى قسمت سوم مقاله سيمور هرش در راديو زمانه: بهانه تراشى براى جنگ .

    .


    .

  • هیچ نظری موجود نیست: