۲.۵.۸۷

كى بود گفت اوباما مسلمونه ؟

.

فيلم جالبى از اوباما با عرقچين مذهبى يهودى .

اين فيلم از مراسم داى احترام باراك اوباما به يهوديان قربانى هولوكاست طى سفر اخيرش به اسرائيل گرفته شده است

.

.

.

.

منبع:

  • يورو نيوز
  • هیچ نظری موجود نیست: