۱۸.۴.۸۷

سر شاخ شدن سرباز امريكائى با گوسفند عراقى

.

.

خدا، به قول قديميها، خر رو كه ديد تصميم گرفت بهش شاخ نده . . .

.

.

.

.


.

.


.

هیچ نظری موجود نیست: