۳۱.۴.۸۷

دل جاى غم و ديده مكان گهر است ...

.

.

.

دل جاى غم و ديده مكان گهر است
يعنى گهر وصل تو در چشم تر است
در دل غم و در ديده خيال تو در است
زان روى ز دل ديده ام آباد تر است

.

براى ديدن نسخه بزرگتر كليك كنيد

.

اين نقش خطى نستعليق متعلق به حدود چهار قرن پيش و اثر ركن الدين مسعود طبيب، استاد بزرگ خط نستعليق در دربار شاه عباس صفوى در اصفهان است .

ركن الدين مسعود را 'طبيب' ميخواندند، چون در خانواده اى زاده شده بود كه پدرانش همه طبيبان دربار بودند. اما روزى كه شاه عباس دچار بيمارى سختى شد و تداواى ركن الدين موثر نيافتاد، شاه وى را از دربار خود راند، و ركن الدين راه غربت پيش گرفت . پس از ترك اصفهان، ركن الدين ابتدا به مشهد، و پس از مدتى به بلخ رفت ، و سرانجام بلخ را نيز ترك گفت و باقى عمرش را در هند گذراند . نسخه اصلى اين اثر در حال حاضر در تملك كتابخانه كنگره امريكا ميباشند .

.


مرا جع:

  • آرشيو كتابخانه كنگره آمريكا

    .

    .


    .

  • هیچ نظری موجود نیست: