۶.۶.۸۷

آباژورهائی از جنس سیرابی گوسفند . . .

جولیا لهمان، هنرمند ساکن انگلستان، آباژورهای زیبائی میسازد که کنجکاوی بسیاری از بینندگان را به خود جذب کرده اند.

خانم لهمان میگوید دوست دارد توجه مردم را به این موضوع جلب کند که همانند پوست و گوشتی که روزانه مصرف میکنیم، سیرابی و شیردان هم اعضای دیگری از بدن گوسفند هستند و جای آن دارند که مورد توجه قرار بگیرند .

هیچ نظری موجود نیست: