۸.۶.۸۷

%63 از مردم آمریکا با حمله اسرائیل به ایران موافقند ؟!

.

طبق نتایج یک نظر سنجی جدید که امروز در مطبوعات امریکا و اسرائیل منتشر شده است، ۶۳ درصد از شهروندان امریکائی گفته اند که در صورتی که روشهای دیپلماتیک قادر به جلوگیری از پیشرفت هسته ای ایران نباشند از یک حمله پیشگیرانه توسط نیروی هوائی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران حمایت میکنند.

.

در حدود ۸۷ درصد این شرکت کنندگان گفته اند یک "ایران هسته ای" تهدیدی برای امریکا محسوب خواهد شد، و ۹۶ در صد نیز عقیده دارند ایران هسته ای خطر حتمی برای اسرائیل خواهد بود. همچنین، ۹۰ در صد شرکت کنندگان گفته اند اگر ایران صاحب سلاح‌ هسته ای بشود ممکن آست ان را به دیگران از جمله گروههای تروریستی بفروشد، و هشتاد درصد نیز گفته اند فکر نمیکنند ایران تنها به دنبال کسب تکنولوژی فقط برای انرژی اتمی باشد.

.

این نظر سنجی در بین روزهای ۲۳ تا ۲۷ ماه گذشته (ژوئیه) از طریق تماس تلفنی با شرکت کنندگان، و توسط دو شرکت نظر سنجی Public Opinion Strategies و Greenberg Quinlan Rosner Research و به سفارش گروه The Israel Project انجام شده است.

.

در اخبار:
  • YNet News: Poll: 63% of Americans support Israeli strike in Iran
  • Middle East Times: Americans Approve Military Strike on Iran if Diplomacy Fails
  • هیچ نظری موجود نیست: