۲۴.۹.۸۷

ما در ایجاد خطر برای صلح جهانی سابقه دار هستیم !

.

این تصویر از احمد شاه، شاه خردسال قاجار است که در یازده سالگی به پادشاهی ایران رسید.

تیتر بالای تصویر، که در مجله «اخبار مصور لندن» منتشر شده است میگوید:

.

پادشاه سرزمینی که میتواند خطری برای صلح‌ جهانی باشد

.

و متن درشت زیر عکس اضافه میکند:

.

در راس کشوری در خطر فروپاشی :
احمد شاه، «شاه شاهان» چهارده سالهٔ پرشیا

.

برای مشاهده نسخه بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

.

.

هیچ نظری موجود نیست: