۳۰.۱.۸۷

سرنوشت شوم ترك بيچاره اى كه در عربستان به خدا فحش داد !

.

' صبرى بوغداى ' ، آرايشگر ترك سى و يك ساله ساكن عربستان به دليل فحش دادن به خدا محكوم به اعدام گرديده است. اقاى صبرى بوغداى در پى شكايت يك خياط مصري كه همسايه مغازه وى بود دستگير شده است، و مدت سيزده ماه گذشته را نيز در زندان به سر برده است . خياط مصرى به پليس شكايت كرده بود كه طى دعوائى بين آنها، صبرى به خدا فحش داده است !

اين پرونده اخيرا توجه بسيارى را در تركيه جلب كرده است، تا جائى كه اقاى عبدالله گل، رئيس جمهور تركيه نامه اى به شاه عبد الله نوشته است و در آن خواهان بخشودگى براى صبرى بوغداى گشته است ، و رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه نيز با مسئولان عربستان سعودى در مورد اين پرونده تماس گرفته است. طبق آخرين گزارش خبرگزارى 'زمان'، ظفر اوسكول رئيس كميته حقوق بشر مجلس تركيه نيز اخيرا به جمع معترضان به حكم اعدام اين آرايشگر پيوسته است و در تماسى با مسئولان عربستان خواستار رسيدگى مجدد به پرونده صبرى شده است .

اگر چه صبرى بيش از سيزده ماه را در زندان گذرانده بود، داستان وى زمانى به مطبوعات كشيده شد كه يكى دوهفته پيش ماموران به سلول وى رفتند و به او اعلام كردند كه حكم اعدامش صادر شده است و اگر دوست دارد با خانواده اش خداحافظى كند ميتواند به انان تلفن بزند . وقتى خانواده صبرى از داستان مطلع شدند وحشت زده موضوع را با مقامات كشور تركيه در ميان گذاشتند واز مسئولان تقاضاى كمك كردند .

طبق گزارش خبرگزارى هاى ترك، اين اولين بارى نيست كه يك ترك در عربستان به مرگ محكوم ميشود. مثلا، تنها در سال ۱۹۹۵ چهار شهروند تركيه در عربستان به دلايل مختلف گردن زده شدند

.


مرا جع:

 • Üskül pleads with Saudi authorities for Turk facing death penalty : Today's Zaman

 • Turk barber faces execution for swearing : Turkish Daily News

 • Turkish Barber Detained Over Profane Remarks : Arab News

 • President Gül intervenes to save Turk in Saudi Arabia: Turkish Daily News

  .

  .


  .

 • هیچ نظری موجود نیست: