۲.۱۱.۸۶

امريكا و قطعنامه جديد شوراى امنيت بر عليه ايران: شكست يا پيروزى ؟به گزارش آسوشيتد پرس، ابعاد قطعنامه اي كه نهايتا پس از ماهها تلاش گسترده امريكا و هم پيمانانش در مقابل مقاومت شديد چين و شوروى به تصويب گروه ۱+۵ رسيده است بسيار محدود تر از آن چيزى است كه دولت بوش ميخواسته است، و اگرچه امريكا تصويب شدن اين قطعنامه را به عنوان پيروزى بزرگى اعلام كرده است ، تحليلگران عقيده دارند قطعنامه تصويب شده بيانگر شكست امريكا در تحميل شرايط سخت اقتصادى بر ايران است .

اين خبرگزارى ادامه ميدهد كه مفاد قطعنامه به دلايل نامعلومى اعلام نگرديده است ، و اعضاى حاضر در جلسه سران ۱+۵ به نحو مشخصى از گفتگو در مورد ان خوددارى ورزيده اند ، تا جائى كه حتى جلسه مطبوعاتى نيز كه قرار بود پس از تصويب قطعنامه برگزار گردد از طرف كشورهاى عضو منحل اعلام گرديد و وظيفه اعلام تصويب قطعنامه را نماينده آلمان به تنهائى به انجام رساند .

اين خبرگزاره همچنين از ابهام در محتوى قطعنامه ميگويد، و گزارش ميدهد كه اگر چه نمايندگان امريكا و اروپائى جلسه اظهار داشتند كه متن قطعنامه جديد محتويات قطعنامه هاى قبلى را 'تقويت ميكند' ، اما ديدگاههاى انان در مورد اينكه آيا اين قطعنامه حاوى اقلام جديدى نيز ميباشد يا خير متفاوت بود، به اينصورت كه نماينده امريكا اعلام كرد اين قطعنامه جديد شامل موارد جديدى از تحريم نيز ميباشد ، اگرچه از نام بردن از آن موارد جديد خوددارى ورزيد ، در حالى كه يك نماينده اروپائى اظهار داشت كه اين قطعنامه شامل اقلام تحريمى جديدى نميباشد . طبق تحليل آسوشيتد پرس ، و با توجه به اين كه امريكا ماه ها در تلاش به دنبال صدور قطعنامه اى شامل تحريمهاى وسيع و جديد بوده است ، چنين به نظر ميرسد كه اين قطعنامه را ميبايست نشانگر شكست امريكا در رسيدن به اهداف خود دانست .


اخبار مرجع :

Associated Press:
US Falls Short on New Iran Sanctions

هیچ نظری موجود نیست: